Archivo de junio 2013

Vestidors de Sant Sadurní d’Anoia

El passat mes de maig es van acabar les obres relatives a la Construcció de nous vestidors al magatzem dels serveis comunitaris municipals del carrer dels Paperers, a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), adjudicades a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A.

CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. aconsegueix una nova classificació

CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. ha assolit una nova classificació empresarial (O1D: Conservació i manteniment d’edificis), a més de les especificades en l’apartat de Sistemes de Gestió, segons les dades que consten al Registre Oficial d’Empreses Classificades.

Classificació Generalitat 2013 O1D