Archivo de septiembre 2015

Obres Infraestructures Sant Andreu de la Barca i Valls

Estan en curs les obres per a Infraestructures.cat, «EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM. 1 D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ 4 AULES PER A L’INSTITUT A L’ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ DE SANT ANDREU DE LA BARCA» i «EXECUCIÓ DE LES OBRES RAM 2015 ALS SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA III, INSTITUT SERRA DE MIRAMAR DE VALLS», adjudicades a Construccions F. Munné, S.A.

 

Accés nord de la travessera urbana EL PLA DEL PENEDÈS

En aquest inici de curs escolar, s’han finalitzat les obres de L’ACCÉS NORD DE LA TRAVESSERA URBANA BV-2153ANT P.K. 1.750 AL P.K. 1.980. T.M. EL PLA DEL PENEDÈS, adjudicada a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A., a falta de petits repassos i segons el vist-i-plau de la Direcció Facultativa.

El Pla del Penedès El Pla del Penedès
El Pla del Penedès El Pla del Penedès