Avís Legal

1. TITULARITAT

www.fmunnesa.cat és un domini a Internet de titularitat de Construccions F. Munné, S.A. amb domicili a 08739 Lavern (Subirats), Av. Zona Esportiva, 1-3, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom: , Foli: Full: Inscripció: amb data ; amb CIF número Telèfon: 93 899 41 25. Correu electrònic: construccions@fmunnesa.cat

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del domini www.fmunnesa.cat, així com els elements continguts en aquest lloc web (a títol enunciatiu: imatges, documents o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc) són de la titularitat de Construccions F. Munné, S.A., o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos.
L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar en el disc dur aquests elements sempre que sigui per a fer un ús privat dels mateixos. Queda, per tant, expressament prohibida la seva utilització amb fins comercials i la seva distribució, així com la modificació, alteració o manipulació d’aquests elements.

3. RESPONSABILITAT I GARANTIA

Construccions F. Munné, S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del domini, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-lo.
Construccions F. Munné, S.A. es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el domini www.fmunnesa.cat, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es facilitin a través de la mateixa, com la forma que aquests apareixen presentats o localitzats.

4. ENLLAÇOS I COOKIES

No podrà establir-se enllaços al domini www.fmunnesa.cat, o part d’aquest lloc web, sense el previ consentiment de Construccions F. Munné, S.A.
En el cas que el domini www.fmunnesa.cat contingui hipervincles amb altres llocs web no gestionats per Construccions F. Munné, S.L.,aquesta societat manifesta no exercir control algun sobre els mateixos, ni ser responsable del seu contingut, oferint-se únicament a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. Construccions F. Munné, S.A. podrà utilitzar “cookies” per a personalitzar la navegació de l’usuari, però sense que proporcionin referències que permetin deduir les seves dades personals. En cas que l’usuari no desitgi rebre «cookies» durant la navegació, haurà de desactivar l’opció corresponent del seu navegador, de tal forma que impedeixi la instal·lació de «cookies» en el seu ordinador.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari del domini www.fmunnesa.cat autoritza que les dades personals que eventualment pogués proporcionar siguin incorporats a un fitxer creat sota la responsabilitat de Construccions F. Munné, S.A. amb la finalitat de mantenir-lo informat dels seus productes i serveis mitjançant correu electrònic, o qualsevol altre mitjà de comunicació.

En tot cas, se li informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en relació a les seves dades personals, dirigint un escrit al responsable del fitxer a Construccions F. Munné, S.A. al domicili, o pels mitjans de comunicació que figuren en l’encapçalament del present avís legal. D’igual manera es pot revocar, sense efectes retroactius, el consentiment prestat a la cessió de les dades personals i a la recepció de comunicacions comercials.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Construccions F. Munné, S.A. i l’usuari del domini www.fmunnesa.cat es regirà per la legislació vigent i, per a qualsevol litigi derivat de la seva existència o contingut, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès (Barcelona).