Camp de futbol 7 de Vilafranca del Penedès

En els darrers mesos s’ha acabat la següent obra a Vilafranca del Penedès, adjudicada i executada per Construccions F. Munné, S.A.:

«Construcció d’un nou camp de futbol 7 annexe al camp de futbol número 1 al complexe esportiu municipal». L’obra ha consistit en realitzar un nou camp de futbol 7 i els carrils de circulació que l’envolten a la mateixa cota que el camp 1, i el condicionament de l’entorn del camp de futbol 7.

L’obra acabada té el vist-i-plau de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament.

Notícia de l’obra a La Fura.