Obra Privada. HABITATGES

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Subirats

CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. està acabant la fase de tancaments d’una obra de construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a Lavern (Subirats).

Reforma acabada, pis Molins de Rei

L’obra consistent en la Reforma d’un habitatge entre mitgeres a Molins de Rei, adjudicada a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A., va finalitzar satisfactòriament el passat mes de novembre del 2012, tal com indica l’acta de final d’obra efectuada per la Direcció Facultativa.