Obra pública. URBANITZACIÓ

Àrea esbarjo gossos Vilafranca del Penedès

A finals de gener del 2017 es van finalitzar les obres OBRES D’ADEQUACIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO PER A GOSSOS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LLEVANT, A VILAFRANCA DEL PENEDÈS, adjudicades i executades per Construccions F. Munné, S.A.

 

Accés nord de la travessera urbana EL PLA DEL PENEDÈS

En aquest inici de curs escolar, s’han finalitzat les obres de L’ACCÉS NORD DE LA TRAVESSERA URBANA BV-2153ANT P.K. 1.750 AL P.K. 1.980. T.M. EL PLA DEL PENEDÈS, adjudicada a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A., a falta de petits repassos i segons el vist-i-plau de la Direcció Facultativa.

El Pla del Penedès El Pla del Penedès
El Pla del Penedès El Pla del Penedès

Passarel·la d’Ordal Subirats

Aquesta setmana s’han iniciat les obres “PRIMERA FASE DEL REFORÇ DE LA PASSAREL·LA I EXECUCIÓ DE NOUS ACCESSOS UBICATS EN EL P.Q. 342,90 DE LA CTRA. NACIONAL 340 DE VALÈNCIA A MOLINS DE REI, T.M. DE SUBIRATS”, adjudicades a Construccions F. Munné, S.A.

El dilluns 27 d’abril es va procedir al desmuntatge de la passarel·la existent. Aquest es va fer a la nit per afectar el mínim a la circulació de la carretera nacional que travessa l’Ordal.

Passarel·la Ordal

 

 

 

 

Facebook Ajuntament

 

Paviment Cases Roges Velles de Sant Cugat Sesgarrigues

El passat mes de febrer es van acabar les obres de Rehabilitació del paviment de carrer Cases Roges Velles de Sant Cugat Sesgarrigues, adjudicada a Construccions F. Munné, S.A.

Inauguració Miravinya Les Gunyoles

El passat 10 de juny de 2014 es va inaugurar el Projecte Miravinya: el mirador del Penedès a Les Gunyoles (Avinyonet del Penedès), obra executada per Construccions F. Munné, S.A., impulsat pel Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès

Notícia a Enoturisme

Notícia a La Fura

Notícia a Vadevi.cat

Notícia a La Vanguardia

Obres al Puig de la Mireta, Les Gunyoles

Aquesta setmana de gener s’inicien les obres del Projecte Miravinya, adjudicades a Construccions F. Munné, S.A., al Puig de la Mireta de Les Gunyoles, a Avinyonet del Penedès.

Urbanització del sector est de Lavern

En breu s’iniciaran les obres consistents en la Urbanització del sector est de Lavern, al terme municipal de Subirats, adjudicada a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A.