Escola de música de Vilafranca

S’han iniciat les obres d’ampliació de l’Escola municipal de música «MARIA DOLORS CALVET» de Vilafranca del Penedès, adjudicades a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A.

L’obra consisteix en l’ampliació de l’escola de música. L’Escola de Música ocupa actualment part de la planta baixa i la planta tercera de l’Edifici Ateneu, equipament d’ús principal administratiu. El tipus d’obra, segons el projecte, és ampliar el programa funcional de l’Escola, ocupant part de la planta semisoterrada, amb tres aules petites i una aula gran, tot millorant la funcionalitat i les prestacions de l’edifici.

Accés a la notícia a RTVVilafranca