Declaració de política integrada

L’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. des de la seva constitució l’any 1984 com a Societat Anònima i amb una dilatada experiència de més de quaranta anys per part de la Direcció, ha treballat en l’àmbit de la Construcció pública i privada; i ha estat sempre compromesa en oferir als seus clients, la seva seriositat, el seu nivell de servei i proporcionar els serveis d’acord amb la qualitat esperada pels seus clients.

El sistema de gestió integrat en base a la Qualitat, la gestió ambiental i la cura en la Seguretat i Salut en el treball, és un factor clau en la supervivència i consolidació de l’empresa i ha de ser assumida, amb responsabilitat, per tots els seus components i les parts interessades pertinents, començant per la pròpia Direcció.

I és així que la Direcció es compromet a proporcionar els recursos necessaris humans, tècnics i econòmics amb l’objectiu de complir amb els requisits de les Normes de referència. També amb els requerits pels clients i els legals i reglamentaris, a més dels contractuals i dels compromisos adquirits més enllà dels escrits, i com a resultats d’un bon anàlisi del context de l’organització.

Per tant, vol manifestar, mitjançant aquest document, el seu convenciment de que:

  • La qualitat és un factor clau en la consolidació i millora de l’Empresa i ha de ser assolida, amb responsabilitat.
  • A CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. la qualitat en la realització de les obres encarregades pels seus clients, serà sempre objecte de millora contínua. Se n’aprendrà dels errors i es posarà tot l’esforç per localitzar les causes que els produeixen i evitar així que se’n repeteixin. L’anàlisi de riscos ens permetrà detectar-los amb antelació com a bona política preventiva.
  • L’estalvi dels recursos naturals i de la gestió dels residus i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó implicant també a totes les nostres parts interessades, permetrà un bon comportament ambiental dins de la nostra activitat..
  • Les condicions de treball siguin les òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos laborals que poden produir-se’n en els processos, eliminant, en tant que sigui possible, els mateixos i reduint-ne els avaluats.

D’aquesta manera, la nostra Empresa assumeix com a principals fites:

  • L’increment de la satisfacció dels seus clients.
  • Aconseguir i mantenir un nivell de Qualitat a les Obres realitzades, que incrementi el prestigi entre els nostres clients.
  • Implantar i mantenir un sistema efectiu i capaç d’acord amb els requisits de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Per tot això notifiquem a tota l’organització, clients i proveïdors, que requerim de la seva disposició per a afermar aquest projecte i assolir la major garantia de qualitat, gestió ambiental i seguretat en el treball que puguem oferir.

ISO 9001  

 

Certificat de Qualitat ISO 9001 de Construccions F. Munné, S.A.

Classificació Cat  

Certificat de classificació empresarial de la Generalitat de Catalunya 2012

 

Classificació O

 

Certificat de classificació empresarial de la Generalitat de Catalunya 2013 O1D

 

Classificació estatal

 

 

 

Classificació empresarial del Ministerio de Economía y Hacienda 2010

 

logo_RELI

 

Construccions F. Munné, S.A. està insccrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

rea logo  

Construccions F. Munné, S.A. està insccrita en el Regriste d’Empreses Acreditades de la Generalitat Catalunya.

 ISO 9001
 

 

Enllaç a S.P.G.