Declaració de política integrada

L’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. des de la seva constitució l’any 1984 com a Societat Anònima i amb una dilatada experiència de més de quaranta anys per part de la Direcció, ha treballat en l’àmbit de la Construcció pública i privada; i ha estat sempre compromesa en oferir als seus clients, la seva seriositat, el seu nivell de servei i proporcionar els serveis d’acord amb la qualitat esperada pels seus clients.  

El sistema de gestió integrat en base a la Qualitat, la gestió ambiental i la cura en la Seguretat i Salut en el treball, és un factor clau en la supervivència i consolidació de l’empresa i ha de ser assumida, amb responsabilitat, per tots els seus components i les parts interessades pertinents, començant per la pròpia Direcció.

I és així que la Direcció es compromet a proporcionar els recursos necessaris humans, tècnics i econòmics amb l’objectiu de complir amb els requisits de les Normes de referència. També amb els requerits pels clients i els legals i reglamentaris, a més dels contractuals i dels compromisos adquirits més enllà dels escrits, i com a resultats d’un bon anàlisi del context de l’organització.

Per tant, vol manifestar, mitjançant aquest document, el seu convenciment de que:

  • La qualitat és un factor clau en la consolidació i millora de l’Empresa i ha de ser assolida, amb responsabilitat.
  • A CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. la qualitat en la realització de les obres encarregades pels seus clients, serà sempre objecte de millora contínua. Se n’aprendrà dels errors i es posarà tot l’esforç per localitzar les causes que els produeixen i evitar així que se’n repeteixin. L’anàlisi de riscos ens permetrà detectar-los amb antelació com a bona política preventiva.
  • L’estalvi dels recursos naturals i de la gestió dels residus i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó implicant també a totes les nostres parts interessades, permetrà un bon comportament ambiental dins de la nostra activitat..
  • Les condicions de treball siguin les òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos laborals que poden produir-se’n en els processos, eliminant, en tant que sigui possible, els mateixos i reduint-ne els avaluats.

D’aquesta manera, la nostra Empresa assumeix com a principals fites:

  • L’increment de la satisfacció dels seus clients.
  • Aconseguir i mantenir un nivell de Qualitat a les Obres realitzades, que incrementi el prestigi entre els nostres clients.
  • Implantar i mantenir un sistema efectiu i capaç d’acord amb els requisits de les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Per tot això notifiquem a tota l’organització, clients i proveïdors, que requerim de la seva disposició per a afermar aquest projecte i assolir la major garantia de qualitat, gestió ambiental i seguretat en el treball que puguem oferir.

     

 

Certificat de Qualitat ISO 9001 de Construccions F. Munné, S.A.

 
       
   

Classificació O

     

Certificat de classificació empresarial de la Generalitat de Catalunya 2013 O1D

   
   

Classificació estatal

 

     

 

Classificació empresarial del Ministerio de Economía y Hacienda 2010

 
   

logo_RELI

     

Construccions F. Munné, S.A. està insccrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

 
rea logo      

Construccions F. Munné, S.A. està insccrita en el Regriste d’Empreses Acreditades de la Generalitat Catalunya.