Archivo de marzo 2015

Paviment Cases Roges Velles de Sant Cugat Sesgarrigues

El passat mes de febrer es van acabar les obres de Rehabilitació del paviment de carrer Cases Roges Velles de Sant Cugat Sesgarrigues, adjudicada a Construccions F. Munné, S.A.

Camp de futbol 7 de Vilafranca del Penedès

En els darrers mesos s’ha acabat la següent obra a Vilafranca del Penedès, adjudicada i executada per Construccions F. Munné, S.A.:

«Construcció d’un nou camp de futbol 7 annexe al camp de futbol número 1 al complexe esportiu municipal». L’obra ha consistit en realitzar un nou camp de futbol 7 i els carrils de circulació que l’envolten a la mateixa cota que el camp 1, i el condicionament de l’entorn del camp de futbol 7.

L’obra acabada té el vist-i-plau de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament.

Notícia de l’obra a La Fura.

Escola d’art Arsenal de Vilafranca del Penedès

En els darrers mesos s’ha acabat la següent obra a Vilafranca del Penedès, adjudicada i executada per Construccions F. Munné, S.A.:

«Remodelació de l’escola d’art Arsenal a l’edifici dels Trinitaris». L’obra ha consistit en l’adequació de l’edifici, segons el projecte, al programa funcional per a l’ensenyament de Disseny i Joieria. Ha estat una intervenció general de reforma interior amb actuacions puntuals de l’estructura i de redistribució, procurant una uniformitat dels acabats i una racionalització i adequació de les instal·lacions. Per tal d’aconseguir una millora a efectes d’eficiència energètica s’ha afectat l’envolvent de l’edifici, també una actuació de manteniment preventiu, control d’aigües, petites estabilitzacions i sanejament, a l’àmbit del claustre renaixentista per evitar el seu progressiu deteriorament. Per tal de resoldre el nou programa funcional s’ha plantejat la redistribució dels espais de l’edifici, tenint en compte a més que s’afegeixen a l’escola espais de la planta baixa.

L’obra acabada té el vist-i-plau de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament.

Notícia de les obres a La Fura

Lavabos CEIP Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia

El passat mes de gener de 2015 es va signar l’acta de recepció de les obres «Reforma dels lavabos del menjador del CEIP Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia», executada per Construccions F. Munné, S.A.