Accés nord de la travessera urbana EL PLA DEL PENEDÈS

En aquest inici de curs escolar, s’han finalitzat les obres de L’ACCÉS NORD DE LA TRAVESSERA URBANA BV-2153ANT P.K. 1.750 AL P.K. 1.980. T.M. EL PLA DEL PENEDÈS, adjudicada a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A., a falta de petits repassos i segons el vist-i-plau de la Direcció Facultativa.

El Pla del Penedès El Pla del Penedès
El Pla del Penedès El Pla del Penedès