Escola d’art Arsenal de Vilafranca del Penedès

En els darrers mesos s’ha acabat la següent obra a Vilafranca del Penedès, adjudicada i executada per Construccions F. Munné, S.A.:

«Remodelació de l’escola d’art Arsenal a l’edifici dels Trinitaris». L’obra ha consistit en l’adequació de l’edifici, segons el projecte, al programa funcional per a l’ensenyament de Disseny i Joieria. Ha estat una intervenció general de reforma interior amb actuacions puntuals de l’estructura i de redistribució, procurant una uniformitat dels acabats i una racionalització i adequació de les instal·lacions. Per tal d’aconseguir una millora a efectes d’eficiència energètica s’ha afectat l’envolvent de l’edifici, també una actuació de manteniment preventiu, control d’aigües, petites estabilitzacions i sanejament, a l’àmbit del claustre renaixentista per evitar el seu progressiu deteriorament. Per tal de resoldre el nou programa funcional s’ha plantejat la redistribució dels espais de l’edifici, tenint en compte a més que s’afegeixen a l’escola espais de la planta baixa.

L’obra acabada té el vist-i-plau de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament.

Notícia de les obres a La Fura