Obra Escola Montagut Vilafranca

L’obra consistent en l’Ampliació de l’Escola MONTAGUT de Vilafranca del Penedès, adjudicada a CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A., va finalitzar satisfactòriament el passat mes d’agost del 2012, tal com indiquen l’acta de recepció de l’obra i les prescripcions tècniques aprovades per part de la Direcció Facultativa i el Promotor.

Construccions F. Munné, S.A.

Construccions F. Munné, S.A.

Accés a la notícia publicada a escolamontagut.cat

O bé la inauguració de batxillerat